Dostawa i płatność

Dostawa

  1. Odbiór osobisty
  2. Darmowa dostawa kurierem – dostawa realizowana jest kurierem własnym Cukierni.

Koszt dostawy

Dostawa kurierem własnym realizowana jest bez dodatkowych kosztów.

Płatność

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność przy odbiorze / Płatność za pobraniem

b.      Płatności elektroniczne:

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto – możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej  www.imoje.pl lub  www.twisto.pl.

– Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

– Usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.