Regulamin Sklepu Internetowego Cukierni Michaś

Serwis sklep.michas.com.pl prowadzony jest przez firmę Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna  z siedzibą przy ul. Pułaskiego 123, 42-200 Częstochowa, identyfikującą się numerami NIP 573 102 94 46 oraz REGON 150123806, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowa, Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000062221.

1. Zakład Cukierniczy „Michaś”A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej sklep.michas.com.pl.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie sklep.michas.com.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:
     a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
     b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową bądź telefoniczną

7. W podstronie Formy płatności wyszczególnione są wszystkie metody płatności dostępne w serwisie sklep.michas.com.pl.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze / Płatność za pobraniem
b. Płatności elektroniczne

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto – możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej  www.imoje.pl lub  www.twisto.pl.

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

Usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK) poprzez numery podane w zakładce Kontakt.

9. Produkty cukiernicze dostępne w serwisie sklep.michas.com.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

11. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

12. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Zakładu Cukierniczego „Michaś” Spółka Jawa. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

13. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z zapisami i regulaminami sklepu.

14. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 48 godzin (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 72 godzin lub w 96 godzin (w zależności od rodzaju produktu).

15. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Zakład Cukierniczy „Michaś” Spółka Jawna nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.

16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkiem – brakiem dostawy.

17. Kurier Zakładu Cukierniczego „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.

18. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca, lub pozostawia awizo pod podanym adresem. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia wypieku, jednak koszty kolejnych prób ponosi klient. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem Zakładu Cukierniczego „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, również zostaje ona przewieziona do cukierni, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.

19. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

20. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego Odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.

21. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia.

22. Wygląd zamawianych produktów może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

23. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

24. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.

25. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Zakład Cukierniczy „Michaś” Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna

26. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna, właściciel serwisu internetowego sklep.michas.com.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności.

27. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie sklep.michas.com.pl należą do firmy Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

28. Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

29. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklep.michas.com.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).